خواص المواد

Properties of Materials

 

Physical Constants of materials

Material

Modulus of Elasticity (E)

Modulus of Rigidity (G)

Poissonís ratio (υ)

Unit Weight (w)

GPa

GPa

kN/m3

Aluminum

71.0

26.2

0.334

26.6

Brass

106.0

40.1

0.324

83.8

Cast iron (gray)

100.0

41.4

0.211

70.6

Cooper

119.0

44.7

0.326

87.3

Lead

36.5

13.1

0.425

111.5

Stainless steel (18-8)

190.0

73.1

0.305

76.0